Apariție editorială a IPC: Cinematografia națională: istorie și destine

Recent la Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor, a apărut volumul

Cinematografia națională: istorie și destine

(coordonatori dr. Dumitru Olărescu, dr. Violeta Tipa).

Lucrarea este realizată în cadrul Proiectului de Stat 20.80009.1606.12 „Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european”.

Cele trei studii de bază Mai întâi a fost documentarul (D. Olărescu), Filmul moldovenesc de ficțiune: vicisitudinile destinului istoric (A.-M. Plămădeală), Filmul de animație moldovenesc: urcușuri și căderi (V. Tipa) integrează evoluția artei cinematografice naționale în decursul celor 70 ani de existență, elucidându-se creatorii și etapele mai importante.

Drept completare a acestei istorii a servit materialele Conferinței naționale la temă, precum și documentele referitoare la dezvoltarea artei și „industriei” cinematografice autohtone.

Cartea prezintă interes pentru filmologi, cineaști, cinefili, pentru tineretul studios, pentru toți consumatorii de frumos.

Felicitări autorilor și coordonatorilor cu ocazia apariției cărții și le urăm succese în continuare !