CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI. Ediția a III-a, 22 iunie 2023

La 22 iunie 2023 a avut loc Conferința Științifică  Națională cu tema: „PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI” (ediția a III-a), organizată de Institutul Patrimoniului Cultural.

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Institutul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Universitatea ” Constantin Bâncuși” din  Târgu Jiu (România); Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Național Imaterial și Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău.  Lucrările conferinței au avut loc în incinta Institutului Patrimoniului Cultural.

Organizarea conferinței științifice și editarea culegerii de rezumate a fost posibilă grație susținerii financiare acordate de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare în cadrul proiectului din Programul de Stat (2020–2023): 20.80009.1606.02 „Evoluția tradițiilor și procese etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”

Conferința s-a desfășurat în format mixt: participare directă și online.

La ediția a III-a a Conferinței Științifice Naționale: „PORTUL POPULAR – EXPRESIE A ISTORIEI ȘI CULTURII NEAMULUI”, au participat 30 de cercetători din Republica Moldova, România, Luxemburg și Turcia.

Cu un cuvânt de salut au venit: Dr. Ion URSU, Director al Institutului Patrimoniului Cultural, președintele Comitetului de organizare; Dr. Valentina URSU, conf. univ., Directorul Școlii doctorale Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;  Iulian COSTACHE – reprezentantul Institutului Cultural Român din Berlin; Andreea TANASESCU, fondator al comunitătii La blouse roumaine, inițiatoarea Zilei Universale a Iei;  Aniela BALACESCU – Directorul Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare din cadrul Universitătii „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, România.

Discuțiile științifice s-au derulat în cadrul a 2 secțiuni cu următoarele arii tematice:

– COSTUMUL TRADIȚIONAL CA REFLEXIE A ISTORIEI ETNICE ȘI FACTOR DE IMPACT IDENTITAR. În cadrul acestei secțiuni au fost prezentate subiecte legate de Ia zămislită din proverbele românești, Ia – simbol al tradiției și spiritualității românesti, însemne ale categoriilor de vârstă reflectate în portul traditional, Ia – sursă de inspirație pentru creatorii de artă, Articolele de giuvaiergerie menționate în foile de zestre ale fiicelor de boieri din Țara Moldovei (sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea), Fotografiile vechi – sursă de cercetare a tradițiilor în vestimentația evreilor din Basarabia, Portul popular în diverse versiuni ilustrative ale baladei „Meşterul Manole”, Cercetarea și clasificarea portului lipovenilor din Republica Moldova ca modalitate de salvgardare a culturii tradiționale și de reprezentare a realităților etnoculturale contemporane (contribuții la definirea problematicii), Dimensiunea imagologică a descântătoarelor: chipuri, vestimentație, ținute, mod de habitat (aspecte etnoculturale și antropologice), Uniforma școlară în RSS Moldovenească,  Influența vest – europeană asupra vestimentației elitei comerciale autohtone (sfârșitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea), Meșteșugul pielăritului și produsul acestuia reflectate în credințe și superstiții.

Acest fapt a oferit posibilitatea unor prodigioase discuții în aspect comparativ, în cadrul cărora au fost remarcate similitudini și diferențe, ce țin de imaginea, simbolurile, arhetipurile, concepțiile, cadrul ritualic și cotidian de utilizare a ansamblurilor de îmbrăcăminte tradiționale sau doar a unor piese vestimentare sau de podoabă.

– CULTURA TRADIȚIONALĂ: ARHAISM ȘI ACTUALITATE. În cadrul celei de-a doua secțiuni a fost luată  în dezbatere o mare diversitate de subiecte referitoare la imaginile inexplorate ale romilor din orașul Soroca (anii 60 ai sec. XX), relevate în desenele pictorului Mihail Gorșman (1902–1972), Caracterul popular al culturii sovietice, Etnoecologia – concept și arii culturale, Prelucrarea artistică a pietrei în zona Codrilor Orheiului, reflectată în filmul documentar din RSS Moldovenească, Asemănări și deosebiri referitoare la unele aspecte etnoculturale din dreaptea și din stânga Nistrului (Republica Moldova) remarcate de turiști străini, Imaginea fântânii: de la national la universal. Discuțiile au fost deosebit de interesante, datorită participării la conferință a cercetătorilor care s-au referit la vestimentația tradițională s-au a unor piese vestimentare, specifică altor arii etnice (slavă, evreiască, romă  etc) dar și despre concepte și arii culturale.

Lucrările conferinței au scos în evidență anumite probleme de interes comun în domeniul revalorificării corecte a vestimentației tradiționale autentice, precum și a instruirii cadrelor în sarcina cărora se află realizarea acestui proces. Au fost propuse soluții în vederea promovării portului tradițional autentic, recuperării identității etnice, a sentimentului de mândrie de neam și respectului pentru valorile tradiționale ale etniilor conlocuitoare.

Aducem sincere mulțumiri partenerilor pentru suportul și implicarea importantă la organizarea și desfășurarea evenimentului, cercetătorilor pentru participare și implicare activă în dezbateri.

Înregistrările video și galeria foto pot fi vizualizate mai jos.

Ședința plenară

Secțiunea I

Secțiunea II

Galeria foto

« de 2 »