Apariție editorială a IPC: Descrieri arheologice, istorice și etnografice a localităților din Bugeac (1884)

Recent la Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie, a apărut culegerea de documente și materiale:

Археолого-историко-этнографические описания Буджака: статьи 1884 года с комментариями и иллюстрациями”. Одесса: Бондаренко М. О., 2023. 380 с. (Alcătuitori dr.hab. Ivan Duminica, dr. hab. Igor Sapojnikov).

Lucrarea este rezultatul cooperării științifice transfrontaliere dintre cercetătorii din Republica Moldova și Ucraina.

Cartea conține 15 articole ale profesorilor școlilor din Bugeac, alcătuite în 1884 în cadrul programului Societății de Istorie și Antichități din Odesa, descoperite la Institutul de Manuscrise al Bibliotecii Naționale a Ucrainei.

Schițele cuprind cunoștințe arheologice, etnografice și istorice inedite despre așa localități, ca: Leova, Comrat, Vulcănești, Taraclia (sat), Colibași, Chilia, Tuzla, Orlovca (Cartal), Gorodne (Сiișia), Rivne (Cuporan), Culevcia, Cârpești, Alecsandrovca (ucraineană), Ozernoie (Babeli) și Cazațcoie (Gura Roșie).

Articolele profesorilor sunt însoțite de comentarii și ilustrații, constând în principal din hărți topografice ale secolului al XIX-lea, publicate pentru prima dată.

Publicația este destinată oamenilor de știință de diverse specialități, studenților, profesorilor universităților și școlilor, istoricilor locali, autorităților locali.

Felicitări alcătuitorilor ! Succese în continuare!