Aviz cu privire la organizarea ședinței Seminarului Științific de Profil (Arte audiovizuale)

 La 21 septembrie 2023, ora 11.00, în sala 538 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil (Arte audiovizuale) al Institutului Patrimoniului Cultural, la care va fi evaluată teza de doctor habilitat în studiul artelor și culturologie cu tema Teatralitatea în discursul artistic al lui Ion Druță,  la specialitatea 654.01 – Artă teatrală, coregrafică. Autoare: Ana Ghilaș, doctor, cercetător științific coordonator. Consultant științific: Ana-Maria Plămădeală, doctor habilitat în studiul artelor