Apariție editorială a IPC: Hrușova: satul, școala și biserica

Recent la Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie, a apărut culegerea de documente și materiale:

Hruşova: satul, şcoala şi biserica: Schițe monografice și articole ale învățătorului Teodor Balmuș. Chişinău: Lexon-Prim, 2023. 163 p. (alcătuitori: dr.hab. Ivan Duminica și Alexandru Cerga).

Monografiile localităților basarabene, alcătuite de către profesorii școlari în perioada administrației românești (1918–1940; 1941–1944), abia încep să devină un subiect de cercetare a savanților din Republica Moldova. Acest fapt se datorează, în primul rând, accesului liber la Fondurile Ministerului Instrucțiunii Publice, care actualmente se păstrează în Arhivele Naționale din București.

Monografiile alcătuite în profilul școlii de sociologul român Dimitrie Gusti, de fapt, reprezintă în sine lucrări de atestare a profesorilor școlari, în urma susținerii cărora lor li se atribuia un anumit grad didactic. Exemplul unei atitudini profesioniste pot servi Monografiile satului și bisericii din Hrușova, județul Lăpușna (actualmente localitatea se află în raionul Criuleni), alcătuite de către învățătorul Teodor Balmuș.

Monografia satului Hrușova alcătuită în anul 1940 este compusă din 19 capitole: Introducere, Așezare, Comune învecinate, Istoric, Clima, Rețeaua hidrografică, Vegetația, Fauna, Locuitorii, Sănătatea, Alimentația, Locuința, Boale sociale, Alimentația cu apă, Igiena corporală, Igiena casei, Starea religioasă și morală, Viața culturală a satului, Folclor – credințe –superstiții.

Teodor Balmuș a arătat în detaliu rolului semnificativ al familiei nobiliare bulgare Glavce, ai cărei reprezentanți de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la începutul secolului al XX-lea au fost proprietarii satului Hrușova.

Monografia bisericii Adormirii Maicii Domnului din satul Hrușova, a fost alcătuită în anul 1935. Lucrarea are 7 capitole (Introducere, Descrierea exteriorului din punct de vedere arhitectonic, Interiorul, Planul bisericii, Planul treflat, Sculptura, Pictura, Arte minore și diverse,

Încheiere).

În carte sunt publicate și 11 articole publicistice a lui Teodor Balmuș care sunt dedicate subiectelor actuale de educație, cultură și învățământ.

Publicația este destinată istoricilor, etnologilor, studenților, profesorilor universităților și școlilor, istoricilor locali, dar și autorităților locali.

Felicitări alcătuitorilor, succese în continuare !