Simpozionul Național de Studii Culturale dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului. Ediția a V-a

În ziua de 26 septembrie 2023 în incinta Institutului Patrimoniului Cultural s-au desfășurat lucrările Simpozionului Național de Studii Culturale, dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului. Evenimentul, la Ediția a V-a, a fost organizat de Institutul Patrimoniului Cultural în parteneriat cu Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”.

Simpozionul Național de Studii Culturale este inclus în lista evenimentelor științifice ale Institutului Patrimoniului Cultural, constituind unul dintre obiectivele Proiectului de cercetare Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural European (2020-2023) desfășurat în cadrul Centrului Studiul Artelor al IPC. Simpozionul a avut ca scop de-a suscita atenția și interesul unui public cât mai larg la Patrimoniul cultural al Republicii Moldova, parte integrală a Patrimoniului cultural european, precum și de a-l familiariza cu diverse aspecte ale cercetărilor de ultimă oră în acest domeniu.

În cadrul ediției din acest an s-au înscris cca 50 de cercetători de la diferite instituții de cercetare, universitare și de cultură din Republica Moldova: Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Muzeul Național de Artă din Moldova, Casa-Muzeu „A.S. Pușkin” din Chișinău, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”.

E semnificativ faptul, că la această întrunire științifică dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului au manifestat dorința să participe și cercetători din străinătate, precum Germania și Ucraina.

Lucrările Simpozionului au fost deschise de către directorul IPC domnul dr. Ion Ursu. Domnia sa a salutat participanții în regim online din cadru Cetății Soroca unde implementează un proiect de conservare a patrimoniului cultural. De asemenea a menționat importanța Simpozionului, a cercetărilor patrimoniului cultural.

În continuare s-a adresat participanților cu un mesaj de salut domnul academician Boris Găină, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei. Domnia s-a a menționat că a rămas impresionat de diversitatea tematicilor, dar a punctat și importanța salvgardării patrimoniului cultural al țării.

În cadrul ședinței plenare au fost prezentate trei comunicări:

Regina Maria a României și Basarabia  de dr. Adrian Dolghi

O triadă cu rădăcini tehno-culturale: homo legens, homo videns și nativii digitali de  Alexandru Bohanțov

Conflictul valorilor în abordări ilustrative ale baladei „Meșterul Manole” în creația graficienilor moldoveni Ilia Bogdesco și Eudochia Zavtur de dr. hab. Victoria Rocaciuc

În cadrul ședinței plenare au fost prezentate două cărți:

Salvgardarea și conservarea digitală a Patrimoniului Etnografic din Republica Moldova. Chișinău, 2023. Au prezentat domnii dr. hab. Victor Ghilaș și dr. Ion Duminică

Cartea doamnei dr. Violeta Tipa Constantin Bălan: ipostazele artisticului. Chișinău, 2023, a fost prezentată de către dl dr. Dumitru Olărescu

Secțiunile acestei reuniuni științifice au abordat probleme actuale ce se înscriu în cele două arii tematice: Patrimoniul artistic național – sursă de promovare a identității culturale și Patrimoniul etnografic: expresie a spiritualității și modului tradițional de viață.

Înregistrările video de la Simpozion

ȘEDINȚA PLENARĂ

SECȚIUNEA I.
PATRIMONIUL ARTISTIC NAȚIONAL – SURSĂ DE PROMOVARE A IDENTITĂȚII CULTURALE

SECȚIUNEA II:
PATRIMONIUL ARTISTIC – VALOARE CULTURALĂ, EDUCATIVĂ ȘI ECONOMICĂ PENTRU SOCIETATEA SECOLULUI XXI


ATELIER
Constantin Șișcan – ipostaze ale activității creatoare (90 ani de la naștere)

SECȚIUNEA III:
PATRIMONIUL ETNOGRAFIC: EXPRESIE A SPIRITUALITĂȚII ȘI MODULUI TRADIȚIONAL DE VIAȚĂ

Galerie foto

« de 3 »