Aviz cu privire la organizarea ședinței Seminarului Științific de Profil (Arte vizuale)

 La 12 octombrie 2023, ora 13.00, în sala 538 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil (Arte vizuale) al Institutului Patrimoniului Cultural, la care va fi evaluată teza de doctor în studiul artelor și culturologie cu tema Particularități artistice ale mobilierului ţărănesc din ansamblul locuinţei tradiţionale moldoveneşti (sfârșitul secolului XIX – mijlocul secolului XX), la specialitatea 651.01 – Teoria și istoria artelor plastice. Autoare: Elena Madan. Conducător științific: Vitalie Malcoci, doctor în studiul artelor.