La 5 octombrie 2023 în incinta IPC a avut loc Masa rotunda Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică. Ediția a IV-a.

La 5 octombrie 2023 în incinta Institutului Patrimoniului Cultural a avut loc Masa rotunda Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică. Ediția a IV-a.

Evenimentul a  început cu mesajul de salut al directorului IPC , domnului dr. Ion URSU care a menționat importanța unor astfel de mese rotunde și discuții din perspectiva temelor ce urmează să fie cercetate în viitor și a noilor sarcini puse în fața institutului.

Au fost prezentate cinci comunicări pe marginea cărora s-au dus discuții:

Domnul Valentin Arapu a prezentat comunicarea „Impresii, ipoteze și constatări preliminare pe marginea stagiului de documentare și cercetare în România privind valorificarea patrimoniului etnocultural, medical și istoric românesc în cercetarea problemei rolului descântătoarelor în contextul medicinei magice și a celei populare”

Doamna Irina Caunenco Проективные методы в кросс-культурных исследованиях.

Domnul Sorin Grajdari  – Tehnici moderne de cercetare referitoare la comerțul din mediul tradițional.

Doamna Natalia Grădinaru – Concept de organizare a cercetărilor etnografice la tema: „Locuința și curtea tradițională”.

Doamna Nina Ivanova – Cercetarea identității urbane în Berlin prin practicile teritoriale.

Doamna Raisa Osadci – Aplicarea prevederilor Convenţiei UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris, 17 octombrie 2003) în abordarea materialelor etnografice de teren.

La discuții au participat cercetătorii: Valentin Arapu, Nadejda Cara, Irina Caunenco, Adrian Dolghi, Ion Duminica, Natalia Grădinaru, Sorin Grajdari, Irina Ijboldina, Nina Ivanova, Diana Nicoglo, Raisa Osadci, Ecaterina Pihurov, Svetlana Procop, Alexei Romanciuc, Evdochia Soroceanu, Sergiu Suvac, Valentina Ursu, Tatiana Zaicovschi

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului din Programul de Stat (2020–2023)20.80009.1606.02: „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”

Înregistrarea video:

Galerie foto: