Masa rotunda Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică. Ediția a IV-a.

La 5 octombrie 2023 în incinta Institutului Patrimoniului Cultural va avea loc

Masa rotundă

Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică.

Ediția a IV-a,

PROGRAM

9.30 – 12.30

Moderator: dr. Adrian DOLGHI

Mesaj de salut

Dr. Ion URSU,  directorul IPC

Comunicări

Arapu Valentin,dr., cercetător științific coordonator, IPC.

Impresii, ipoteze și constatări preliminare pe marginea stagiului de documentare și cercetare în România privind valorificarea patrimoniului etnocultural, medical și istoric românesc în cercetarea problemei rolului descântătoarelor în contextul medicinei magice și a celei populare: Proiect susținut și implementat prin bursa acordată de Institutul Cultural Român – București (01.08.2023 – 31.10.2023).

Irina Caunenco, dr., cercetător științific superior, IPC.

Проективные методы в кросс-культурных исследованиях.

Sorin Grajdari, cercetător științific stagiar, IPC.

Tehnici moderne de cercetare referitoare la comerțul din mediul tradițional.

Natalia Grădinaru, dr., cercetător științific coordonator, IPC.

Concept de organizare a cercetărilor etnografice la tema: „Locuința și curtea tradițională”.

Nina Ivanova, dr., cercetător științific superior, IPC.

Cercetarea identității urbane în Berlin prin practicile teritoriale.

Raisa Osadci, cercetător științific, IPC.

Aplicarea prevederilor Convenţiei UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris, 17 octombrie 2003) în abordarea materialelor etnografice de teren.

Discuții

Participanți la discuții: Valentin Arapu, Nadejda Cara, Irina Caunenco, Ecaterina Cojuhari, Victor Cojuhari, Carolina Cotoman, Jozefina Cușnir, Victor Damian, Adrian Dolghi, Ion Duminica, Ivan Duminica, Oleg Galușcenco, Olga Garusova, Natalia Grădinaru, Sorin Grajdari, Irina Ijboldina, Ina Isac, Nina Ivanova, Alexandru Magola, Diana Nicoglo, Raisa Osadci, Iulii Palihovici, Ecaterina Pihurov, Svetlana Procop, Alexei Romanciuc, Irina Șihova, Vitali Sîrf, Evdochia Soroceanu, Sergiu Suvac, Valentina Ursu, Tatiana Zaicovschi

Masa rotundă este organizată în cadrul proiectului din Programul de Stat (2020–2023)20.80009.1606.02: „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”