Apariție editorială a IPC: Elfrida Coroliova. Teatrul care dezvăluie lumi spirituale

Recent la Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor, a apărut monografia

Teatrul care dezvăluie lumi spirituale

Autor dr. Elfrida Coroliova

Monografia cercetătoarei Elfrida Coroliova, intitulată Театр, раскрывающий духовные миры (Teatrul care dezvăluie lumi spirituale), constituie o nouă treaptă în ascensiunea spre cunoaşterea şi promovarea procesului teatral din Republica Moldova. Autoarea urmărește  istoria şi activitatea prodigioasă a Teatrului de pe strada Trandafirilor, analizând spectacole montate, în special în ultimii ani. Studiul descrie în diacronie etapele dezvoltării acestei instituţii culturale şi de învăţământ artistic prin prezentarea iniţiatorului şi îndrumătorului, regizorului, actorului Iurie Harmelin.

Эльфрида КОРОЛЕВА. Театр, раскрывающий духовные миры.

Chișinău: Epigraf, 2023. – 296 p. ISBN 978-9975-60-520-5

Felicitări autoarei ! Succese în continuare !