Apariție editorială a IPC: Alexandru Bohanțov. Metamorfozele identității în cultura media din Republica Moldova

La sfârșitul anului 2023, în cadrul Institutului Patrmoniului Cultural, a apărut monografia „Metamorfozele identității în cultura media din Republica Moldova”.

Autor: dr., conf. univ. Alexandru Bohanțov

Este prima sinteză monografică din Republica Moldova, în care sunt analizate coordonatele estetice și valențele identitare ale artefactelor culturii mediatice din perspectivă diacronică prin asocierea diverselor paradigme de cercetare. Caracterul sintetic al lucrării i-a impus autorului anumite limite în prezentarea produselor simbolice care aparțin principalelor secțiuni ale culturii mediatice din spațiul cultural al Republicii Moldova, dar nu numai. Astfel, evoluția celei de a șaptea arte este direcționată spre elaborarea unor succinte repere pentru anumite STUDII DE CAZ (de tip compendiu) care vizează creațiile filmice de autor exponențiale în tematica și problematica abordată, cu precădere ale cineaștilor din „generația de aur” a Studioului Cinematografic „Moldova-Film”.

Cartea este secționată în 5 capitole, pornind de la investigarea fenomenului identitar în cultura media din anii ’60 ai secolului al douăzecilea, a reprezentărilor identitare din perioada constrângerilor ideologice, examinarea configurațiilor discursului identitar în contextul mișcării de renaștere națională, a strategiilor identitare din tranziția posttotalitară și, în fine, analiza dilemelor identității din perspectiva fenomenului de globalizare mediatică.

Volumul  este bogat ilustrat cu imagini din fondurile Agenției Naționale a Arhivelor, cu fotografii de Nicolae Răileanu și Nicolae Pojoga, precum și din arhivele personale ale cineaștilor Vlad Druck și Dumitru Olărescu.

Alexandru Lupașcu-Bohanțov. Metamorfozele identității în cultura media din Republica Moldova. Chișinău: Epigraf, 2023, 255 p.

ISBN 978-9975-60-524-3

Felicitări autorului! Succese în continuare !