Lansare de carte „Constantin Bălan: ipostazele artisticului”. Autor: dr. Violeta Tipa. 16 mai 2024

Institutul Patrimoniului Cultural are plăcerea de a anunța succesul lansării oficiale a cărții „Constantin Bălan: ipostazele artisticului” scrisă de dr. Violeta Tipa, eveniment, ce a avut loc pe 16 mai, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți. Evenimentul s-a bucurat de o prezență numeroasă și entuziastă, reunind cercetători științifici, iubitori și critici de artă, numeroase personalități din domeniul culturii.

Cuvânt de deschidere a lansării de carte i-a fost oferit dr. Natalia Grădinaru, care a transmis urările de felicitare și bun augur din partea directorului Institutului Patrimoniului Cultural, dr. Ion Ursu. Dr. Natalia Grădinaru a urat  succes participanților prezenți la manifestare, accentuând importanța lucrării monografice a dr. Violeta Tipa pentru valorificarea patrimoniului cultural.

În cuvântul de salut, Virgil Mărgineanu, Președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova, a menționat importanța evenimentului organizat de Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți în parteneriat cu Institutul Patrimoniului Cultural din Chișinău, Uniunea Cineaștilor și studioul „Moldova-film”, care a oferit câteva pelicule de animație, realizate de regizorul Constantin Bălan. La fel, Domnia sa a salutat ideea de a promova producția cinematografică și în cadrul altor evenimente, precum e lansarea cărții despre Constantin Bălan. Or, figura regizorului este una semnificativă în istoria cinematografiei autohtone, C. Bălan, fiind cel care a stat la bazele filmului de animație național, a creat serialul cu și despre Guguță.

În încheiere, Virgil Mărgineanu a felicitat Teatrul Național „Vasile Alecsandri” cu ocazia sărbătorii celor 67 de ani de la fondare, dorindu-i mulți ani și succese în continuare. A felicitat protagonistul și autorul cărții, dna Violeta Tipa, dorindu-le tuturor celor prezenți un eveniment pe măsura așteptărilor.

Autoarea cărții în discursul său a încercat să intrige publicul, enumerând unele date din viața protagonistului cărții, Constantin Bălan, personalitate cunoscută din lumea artelor naționale, care a crescut și s-a format într-o perioadă destul de dificilă (război, foamete), într-un spațiu străin, dar care a reușit să păstreze dragostea față de pământul natal, de limbă, de tradițiile naționale. În procesul activității sale nu s-a temut să experimenteze, să-și încerce puterile în diverse domenii. Astfel, s-a impus printr-o activitate destul de variată: fiind și pictor-scenograf în film și teatru, și regizor de filme de animație, și ilustrator de cărți, și pedagog.

În prezentarea sa, autoarea s-a referit la compartimentele principale ale monografiei, propunând imagini inedite din viața și activitatea polivalentă a artistului Constantin Bălan. Un loc aparte a fost rezervat schițelor pentru costume la spectacolul „Adie, vântule, adie!” (1974) de Ian Rainis, regia lui Anatol Rusu, spectacolul cel mai apreciat, de la care s-au păstrat nu doar schițe, ci și costumele personajelor principale.

Prezentarea a finalizat cu o serie de ilustrații color la cărțile lui Nicolae Dabija, Leo Butnaru, Iurie Kolesnik.

Victor Ghilaș, dr. hab. și cercetător științific principal la Institutul Patrimoniului Cultural, a adus calde felicitări autorului și organizatorilor cu prilejul lansării cărții „Constantin Bălan: ipostazele artisticului”, menționând că această carte îi face cinste atât autoarei, dr. Violeta Tipa, cât și protagonistului cărții, dlui Constantin Bălan. Lucrarea, a remarcat Victor Ghilaș, își revendică dreptul la o abordare creativă a activității maestrului desfășurată pe parcursul a 50 de ani. Studiul monografic incubă pe de-o parte calitatea unui portret de creație, pe de altă parte, este o explorare a unui subiect de practică artistică a procesului de cunoaștere al protagonistului.

Lucrarea, a adăugat dr. hab. Victor Ghilaș, are calități distincte, prin care autoarea încearcă să ofere răspunsuri mai multor subiecte din activitatea lui Constantin Bălan, cu prioritate în domeniul filmului, în speță, a celui de animație. Este o carte care merită și trebuie să fie citită de toți cei care doresc să cunoască trecutul și prezentul artistic al țării noastre, dar mai ales de cei tineri, pentru a cunoaște personalități care au marcat cultura națională și realitatea în care au trăit înaintașii noștri; cartea constituie o exemplară sursă de îmbogățire a spiritului și sufletului cititorului.

În continuare, moderatorul evenimentului, dr. Vitalie Malcoci l-a prezentat pe principalul recenzent al cărții dr., cercetător științific, coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural,  Dumitru Olărescu, care a subliniat că grație activității polivalente a lui Constantin Bălan, autoarea a fost pusă în situația de a munci exigență pentru a edita carte, ce ar cuprinde integral întreaga activitate a lui Constantin Bălan, fapt care i-a reușit. „Interferența dintre destinul acestui autor și creația lui a făcut ca această carte să se citească cu interes, să se conștientizeze lucruri care se referă la creația și destinul lui Constantin Bălan. Polivalenta activitate a artistului Constantin Bălan, precum și polivalenta abordare a autoarei acestei cărți va avea cu certitudine o polivalentă eficacitate asupra cititorului”.

Directoarea Teatrului „Vasile Alecsandri” din orașul Bălți, Ina Ilașciuc-Ungureanu a venit cu o prezentare captivantă, cu referire la activitatea lui Constantin Bălan în cadrul Teatrului din Bălți; a prezentat poze ale colegilor protagonistului, vorbind despre creația pictorului-scenograf în cadrul teatrului. Domnia s-a a ținut să prezinte colecția de costume și podoabe, realizate după schițele lui Constantin Bălan pentru ecranizarea filmului „Adie, vântule, adie”.

Discursul doctorului în studiul artelor, dlui Constantin Spînu, a vizat atât valoarea cărții pentru dezvoltarea culturii naționale, ci și importanța covârșitoare pe care au avut-o frații Bălan în dezvoltarea scenografiei moldovenești. „Stilul pe care l-au impus frații Bălan este răvășitor, având în vedere cât de reușit simbolismul și monumentalismul se îmbină în creația lor. Atunci a fost formată baza viziunilor contemporane nu doar în scenografie, ci și în toată arta plastică de la noi. M-ași bucura nespus dacă noua generație ar avea acel suflu al anilor 60, care l-a pornit pe Constantin Bălan în căutările esteticului și a inteligenței”, a remarcat dr. Constantin Spânu.  

După ce au vorbit recenzenții studiului, a urmat o suita de amintiri despre viața și activitatea prodigioasă a protagonistului cărții. Ele au fost depănate de fratele protagonistului, Petru Bălan, scenograf, Președintele Secției de Scenografie de la Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova, Valentin Jitaru, secretarul literar al Teatrului ”Vasile Alecsandri” din Bălți și Victor Palii, care deține funcția de pictor-șef al Teatrului ”Vasile Alecsandri”.

A încheiat șirul discursurilor științifice dr hab. Ana Ghilaș. Domnia sa a relevat că studiul Violetei Tipa se percepe de noi ca o revedere a creației lui Constantin Bălan. Prezentând personalitatea plurivalentă a lui Constantin Bălan, autoarea a demonstrat însemnătatea majoră a personalității creatoare pentru societate.

Și cum se cuvine, la finalul manifestării, cuvânt i s-a oferit protagonistului cărții, dlui Constantin Bălan. Artistul a mulțumit audienței pentru prezență  și a ținut să remarce munca titanică pe care a efectuat-o dr. Violeta Tipa în scopul editării acestei cărți. Dumnealui a remarcat faptul că acest studiu a necesitat multă documentare, nenumărate interviuri și cercetări în arhive și biblioteci.

Totodată, regizorul a evidențiat că lucrări de asemenea calibru aproape că nu există. În confirmarea faptului spus, dlui a invitat-o pe colega sa de breaslă, Larisa Glinca. Animatoarea a povestit publicului despre munca titanică depusă pentru realizarea filmelor de animație. Totodată, a menționat că pentru  cei din prima generație de animatori, crearea filmelor a fost mai mult o provocare, un experiment pentru acele timpuri.

Autoarea monografiei a mulțumit vorbitorilor pentru aprecieri și susținere, precum și tuturor celor prezenți la eveniment.

După lansare participanții la manifestare au fost invitați la premiera spectacolului „Omul care aduce ploaia” în regia lui Alexandru Cozub.