La 21 mai 2024 în incinta IPC a avut loc Masa rotunda internațională „In memoriam academicianului Constantin Popovici: Omul. Savantul. Scriitorul”

La 21 mai 2024, cercetătorii Institutului Patrimoniului Cultural au participat online la lucrările Mesei rotunde internaționale „In memoriam academicianului Constantin Popovici: Omul. Savantul. Scriitorul”, organizată de Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți (Ucraina), în contextul comemorării centenarului omagial: 100 de ani de la nașterea Academicianului Constantin Popovici (1924 – 2024).

În cadrul forului internațional de comemorare și-au adus omagiul: cercetători științifici, profesori universitari, cadre didactice, lucrători din domeniul culturii, toți acei care l-au cunoscut și apreciat pe academicianul Constantin Popovici – reputatul om de știință, cercetător în domeniul teoriei și istoriei literare, eminescologiei, folcloristicii și studiilor ucrainistice.

Cercetătorii științifici din cadrul Secției „Cultura tradițională a Minorităților etnice” a Institutului Patrimoniului Cultural, au prezentat două comunicări:

К. Ф. Попович – наш духовный патриарх // COJUHARI Ecaterina, dr.;

К. Ф. Попович – основатель украиноведения в Республике Молдова // COJUHARI  Victor, dr.

În cadrul comunicărilor prezentate, cercetătorii Institutului Patrimoniului Cultural, succesorii ucrainiști ai academicianului Constantin Popovici, au reliefat rolul esențial al savantului în procesul de instituționalizare și valorificare a studiilor ucrainistice în Republica Moldova.  Totodată, pe întregul itinerariu al activității academice, Constantin Popovici s-a manifestat în domeniul de investigaţie teoretică și aplicată, focusat pe studierea interferențelor literare est-europene. În mod special, academicianul Constantin Popovici a fost preocupat de opera și personalitatea lui Mihai Eminescu, prin desfășurarea activității de cercetare în calitate de monografist, editor al operelor literare, autor de albume și culegeri memorialistice despre marele poet. Este autorul a 50 de monografii și peste 600 de publicaţii, scrise în limbile română, rusă și ucraineană. În perioada 2008 – 2010, printr-un enorm efort și muncă asiduă a academicianului Constantin Popovici desfășurată în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural, apar de sub tipar cele XV volume ale „Scrierelor alese”, care creează în ansamblu imaginea complexă a vieţii şi activităţii savantului, persoană proieminentă în studierea teoriei şi istoriei literare, eminescologiei, folcloristicii și ucrainisticii: POPOVICI, Constanin. Scrieri alese: [în 15 volume]. Volumul I–XV. Chişinău: Complexul editorial Elan INC, 2008 – 2010.

În mare măsură, moștenirea știinţifică a academicianului Constantin Popovici și-a găsit continuitate în lucrările discipolilor săi, care au fost îndrumaţi de un conducător înţelept și grijuliu. Patriarhul specialității științifice „Literatura universală și comparată” – a crescut o întreagă generaţie de savanţi, lucrările cărora au valorificat domeniul de cercetare umanistică a literaturii române, ucrainene, bulgare, găgăuze, ruse, evreiești din Republica Moldova.

Autori: dr. Victor COJUHARI, dr. Ion DUMINICA