Cercetătorii de la Institutul Patrimoniului Cultural – participanți la atelierul de instruire ,,Implicarea comunităților locale în planificarea și implimentarea măsurilor de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial în Republica Moldova”.

În perioada 3-6 iunie 2024, colaboratorii Institutului Patrimoniului Cultural – Natalia Grădinaru, dr., secretar științific al IPC, domeniu de specialitate: etnologie; Valentin Arapu, dr., șef Secție Cultura tradițională românească, domeniu de specialitate: etnologie; Ion Duminică, dr., șef Secție Cultura tradițională a minorităților etnice, domeniu de specialitate: etnologie; Violeta Tipa, dr., șef Secție Patrimoniul artistic, domeniu de specialitate: studiul artelor; Vitalie Malcoci, dr., șef Secție Patrimoniu construit, domeniu de specialitate: studiul artelor; Nina Ivanova, dr., cercetător științific superior în cadrul Secției Cultura tradițională românească, domeniu de specialitate: antropologie culturală; Svetlana Procop, dr., cercetător științific coordonator în cadrul Secției Cultura tradițională a minorităților etnice, domeniu de specialitate: etnologie – au participat la atelierul de instruire „Implicarea comunităților locale în planificarea și implementarea strategiilor de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial în Republica Moldova”. Locația: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Experți: Ioana Baskerville (România), Andrei Prohin (Republica Moldova).

În ziua de 5 iunie, participanții au efectuat o vizită în teren în satul Clișova Nouă, raionul Orhei, pentru a se documenta la Centrul de meșteșuguri „Artă Rustică”. Directoarea centrului, Ecaterina Popescu, promotoare a artei tradiționale a țesutului în spațiul basarabean și purtătoare a tilului de Tezaur Uman Viu, i-a ghidat prin toate compartimente complexului de meșteșuguri: Casa Mare – model, Muzeul ţesăturilor autentice, întreprinderea meşteşugărească „Rusticart”, centrul de instruire în domeniul meşteşugurilor populare, sala de expoziţie cu compartimentele Portul popular şi Covorul Basarabean. În celelealte zile, colaboratorii IPC au participat activ la toate orele teoretice și practice ale atelierului de instruire, demonstrând cu prisosință competențe profesionale în salvgardarea patrimoniului cultural imaterial în Republica Moldova.

dr. Valentin Arapu