Se anunță Ședința Seminarului Științific de Profil pentru audierea tezei de doctor în studiul artelor

Marți, 11 iunie 2024, ora 13.00, în sala de ședințe a Institutului Patrimoniului Cultural (biroul 538, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 651 Arte vizuale, la specialitatea 651.01. Teoria şi istoria artelor (format prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 16 din 4 octombrie 2021), la care va fi evaluată teza de doctor în arhitectură cu tema „Practici și discursuri în arta vizuală contemporană din Republica Moldova (anii 1970-2010)”.

 Autor: Lilia Dragneva.

Conducător științific: Tudor STAVILĂ, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător.

Preşedinte al SȘP: Mariana Şlapac, doctor habilitat în studiul artelor, membru corespondent al AȘM.

Secretar ştiinţific: Victoria ROCACIUC, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător