Dimitrie Sevastianov. Chişinău, 2012, 112 p.

dimitrie sevastianov
Monografia „Dmitrii Sevastianov” este o prima lucrare consacrată marelui artist plastic, originar din Tulcea şi care a activat în RSSM după 1940. În baza datelor de arhivă, a lucrărilor păstrate în mai multe colecţii private şi muzee de artă, a reproducerilor şi relatărilor critice din presa interbelică şi a primilor ani postbelici, autorul restabileşte procesul de formare a personalităţii pictorului.

Autor: Ludmila Toma,dr.