Apariție editorială a IPC: Constantin SPÎNU. Arta decorativă din RSS Moldovenească.

Recent, cercetătorul coordonator Constantin SPÎNU, doctor în studiul artelor, a publicat monografia: Arta decorativă din RSS Moldovenească.

În monografie se examinează evoluția artelor decorative din RSS Moldovenească. Cronologic, studiul cuprinde anii 1944-1991, perioadă în care, în cadrul artelor decorative profesioniste din republică, a avut loc o trecere treptată de la tradiția populară de realizare a unor produse de larg consum la elaborarea unor opere destinate preponderent expozițiilor de artă plastică și decorativă. În lucrare se acordă o atenție sporită problemelor de organizare a procesului artistic, problemelor de creație, manierelor stilistice caracteristice creației personalităților marcante ale artelor decorative și aplicate, preferințelor tematice și opțiunilor plastice ale acestora. În urma analizei unor opere importante, a metamorfozelor cărora le-a fost supusă, pe parcursul deceniilor, imaginea în operele din domeniu, autorul cărții relevă schimbările de paradigmă artistică ce s-au produsus în artele menționate și, totodată determină rolul pe care l-au avut plasticienii ce au activat în domeniul respectiv în evoluția artelor decorative și aplicate din republică.

Felicităm autorul cu ocazia editării cărții. Succese în continuare !

 

Constantin Spînu. Arta decorativă din RSS Moldovenească. Editura Epigraf, 2018, 560 p.