Apariție editorială a IPC: Иван Никитич Инзов. Инструкция об обязанностях сельских приказов

Cercetătorul IPC dr. hab. Ivan Duminica, în colaborare cu profesorul dr. hab. Nicolai Cervencov, au editat culegerea de documente „Иван Никитич Инзов. Инструкция об обязанностях сельских приказов” („Instrucțiunea privind îndatoririle primăriilor sătești…”)

„Instrucțiunea privind îndatoririle primăriilor sătești…” este o broșură tipărită în limba rusă cu text paralel în limba bulgară. Textul ei este alcătuit de către tutorele principal al imigranților transdanubieni – Ivan Inzov. Cărțulie a fost editată la Chișinău în octombrie 1821. Cercetătorii Ivan Duminica și Nicolai Cervencov, au găst originalul documentului la Biblioteca Științifică din Odesa, au reeditat aceasta sursa rară îndrumând-o cu comentariile. „Instrucțiunea…” lui Inzov constă din șaisprezece capitole, care conțin recomandări detaliate către coloniști cu privire la diverse probleme ce țin de viața lor cotidiană. Semnificația „Instrucțiunii” constă în faptul că ea a reglementat relația dintre stat și „coloniștii transdunăreni”, a determinat viața internă în comunitatea bulgară și rolul primăriei în toate acestea. În plus, contemporanii au remarcat că „Instrucțiunea” a contribuit la îmbunătățirea vieții social-economice în coloniile bulgarilor din Basarabia.

Felicităm alcătuitorii, le urăm succese în continuare !

Иван Никитич Инзов. Инструкция об обязанностях сельских приказов = Инструкция за задълженията към селските кметсва – 1821. Alcatuitori: Ivan DUMINICA, Nicolai CERVENCOV. Фототипно издание. Сливен: „Експрес 2000”, 2021. 76 с. ISBN: 978-619-176-196-8.