Conferința științifică națională SALVGARDAREA ȘI CONSERVAREA DIGITALĂ, A PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC, Chișinău, 25 august 2022

Institutul Patrimoniului Cultural în parteneriat cu Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

anunță organizarea

Conferinței științifice naționale

SALVGARDAREA ȘI CONSERVAREA DIGITALĂ

A PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC

Chișinău, 25 august 2022

Comunicările vor aborda subiecte referitoare la ariile tematice:

  • Salvgardarea și conservarea digitală a patrimoniului etnografic
  • Metode tradiționale, moderne și digitale de conservare a patrimoniului cultural
  • Valorificarea materialelor etnografice conservate (inclusiv digital) în cercetare

Persoanele interesate să participe la conferință sunt rugate să expedieze titlul comunicării până la 22 aprilie 2022 la adresa[email protected].

Organizatorii vor publica lucrările, care vor fi prezentate în cadrul conferinței, într-un volum de studii științifice cu titlul conferinței. Termenul de recepționare a articolelor pentru volumul cu materialele Conferinței este 1 august 2022 la adresa [email protected].

Manifestarea științifică face parte din acțiunile planificate în cadrul proiectului 21.70105.8 ȘD „Arhiva etnografică digitală cu acces deschis – prezervarea și valorificarea tradiției pentru dezvoltare durabilă”/ Program internațional „Oferta de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării” / Programul UE Orizont 2020 (CG-ENI/2017/ 386-980 CE) „Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare și inovare ORIZONT 2020”.

Comitetul de organizare

NORMELE DE REDACTARE A LUCRĂRILOR