Se anunță Ședința Seminarului Științific de Profil pentru audierea tezei de doctor în arhitectură

Luni, 25 martie 2024, ora 13.00, în Sala de Lectură a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 651 Arte vizuale, la specialitățile 651.01. Teoria şi istoria artelor; 651.02. Teoria şi istoria arhitecturii; 651.03. Arte plastice şi decorative (format prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 16 din 4 octombrie 2021) din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural al Ministerului Culturii, la care va fi evaluată teza de doctor în arhitectură cu tema „Politica de stat în urbanismul și arhitectura Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, la specialitatea 651.02 – Teoria și istoria arhitecturii.

Autor: Alina OSTAPOV.

Conducător științific: Mariana ȘLAPAC, mem. cor. al AȘM, doctor habilitat în studiul artelor.

Preşedinte al SȘP: Tudor STAVILĂ, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător

Vicepreşedinte: Mariana ŞLAPAC, doctor habilitat în studiul artelor, membru corespondent

Secretar ştiinţific: Victoria ROCACIUC, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător