La Institutul Patrimoniului Cultural a fost comemorat actorul Mihai Volontir, la 90 de ani de la naștere

La 19 martie 2024, în cadrul Institutului Patrimoniului Cultural s-a desfășurat Masa rotunda Actorul Mihai Volontir: armonia contrariilor (90 de ani de la nașterea actorului de teatru și film Mihai Volontir). Evenimentul se regăsește în lista manifestărilor științifice programate de către Institutul Patrimoniului Cultural și constituie unul din obiectivele Suprogramului de cercetare: 170101 Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural construit, etnografic, arheologic și artistic din Republica Moldova în contextul integrării europene.

Lucrările mesei rotunde au fost moderate de către dr. hab. Ana-Maria Plămădeală și dr. Dumitru Olărescu, personalități cunoscute din domeniu. Directorul Institutului Patrimoniului Cultural, dr. Ion Ursu, în cuvântul său de salut a ținut să remarce actualitatea și importanța organizării unui astfel de eveniment pentru societatea Republicii Moldova și importanta contribuție pe care a avut-o Mihai Volontir la dezvoltarea culturii naționale.

Mesaje de salut din partea partenerilor evenimentului științific au fost transmise de către Ion Hadârcă, vicepreședinte al AȘM, Alexandru Grecu, președintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova, Virgiliu Mărgineanu, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova, care s-au referit la viața și activitatea lui Mihai Volontir și rolului său enorm în stabilirea identității naționale și transmiterea valorilor culturale.

În sesiunea de comunicări a mesei rotunde, au fost susținute prezentări, ce au pus în valoare personalitatea marelui actor, impactul său asupra culturii și societății Republicii Moldova, precum și  necesitatea de a păstra, valorifica și transmite generațiilor tinere moșternirea sa culturală: Enigma harului actoricesc al lui Mihai Volontir (dr. hab. Ana-Maria Plămădeală), Actorul Mihai Volontir: unirea antitezelor (acad. Mihai Cimpoi), Mihai Volontir: actor de teatru și film (dr. Larisa Ungureanu),Teatralitatea actorului Mihai Volontir (dr. Ana Ghilaș), Mihai Volontir ca un zid de cetate (Larisa Turea). Informații valoroase, ce au devinitivat percepția asupra  marelui om de cultură Mihai Volontir, a prezentat și Pavel Balan, operator de film.

 Programul mesei rotunde a fost completat de lansarea celui de-al doilea tiraj al cărții „Mihai Volontir sau despre vocația omenescului” (coordonatori: dr. hab. Ana Maria Plămădeală și dr. Dumitru Olărescu) și prezentarea filmului documentar „Iubirile lui Mihai Volontir” (scenariu Dumitru Olărescu, regia Vlad Druc și Mircea Chistruga).

Reunind valoaroase personalități din domeniul științei și culturii, manifestarea științifică a  provocat un real interes în rândurile specialiștilor și a mass-mediei, fapt ce evidențiază importanța unor astfel de evenimente pentru dezvoltarea culturii și societatății.

Evenimentul poate fi urmărit online, accesând link-ul de mai jos:

dr. Natalia Grădinaru