Vizita de studiu la Institutul Cultural Danez din Copenhaga, Danemarca, 17-21 martie 2024

În perioada 17-21 martie 2024 Valeria Barbas, dr. în studiul artelor și culturologie,
cercetător științific superior la Institutul Patrimoniului Cultural, a participat la vizita de
studiu „ NEW DEMOCRACY FUND CSCI Study Visit to Denmark. Exploring
organisational structures and the role of boards” desfășurată la Institutul Cultural Danez din
Copenhaga, Danemarca.
Scopul deplasării a constat în investigarea și analizarea diverselor modele de
organizare a instituțiilor culturale din Danemarca, precum Institutul Cultural Danez, DUF
(Consiliul Danez al Tineretului), New Democracy Fund, alături de exemple relevante de
structuri și strategii organizaționale din practicile partenerilor internaționali. Programul a fost
conceput cu intenția de a stabili relații cu organizații daneze ce împărtășesc viziunea sau
structura organizațională, pregătind astfel terenul pentru viitoare schimburi de cunoștințe și
experiențe.
Printre principalele obiective ale acestei vizite s-au numărat transferul de cunoștințe și bună
practică în sectorul cultural, consolidarea relațiilor bilaterale, extinderea rețelei de contacte
profesionale, dezvoltarea abilităților interculturale și generarea de noi idei și abilități
profesionale.
Programul a inclus sesiuni informative și vizite la Institutul Cultural Danez, Institutul Danez
pentru Drepturile Omului, prezentări susținute de experți, precum cu Dna Louise Holck,
directoare a Institutului Danez pentru Drepturile Omului, discuții și sesiuni de lucru în grup cu
colegii de la Coaliția Sectorului Cultural Independent, având ca scop consolidarea sectorului
cultural independent din Republica Moldova.
În cadrul acestei vizite, Institutului Cultural Danez, în persoana Dnei Camilla Mordhorst,
directoare DCI, i-au fost oferite publicații de referință ale Institutului Patrimoniului Cultural,
inclusiv două monografii despre patrimoniul cultural și arheologia preventivă din Republica
Moldova, precum și revista „Arta”, seria arte audio-vizuale, Vol. XXXII, Nr.1, Nr.2, 2023.
Vizionați link interviu: https://www.instagram.com/reel/C4-mlKBPpek/