Se anunță Ședința Seminarului Științific de Profil pentru audierea tezei de doctor în arhitectură

Marți, 11 iunie 2024, ora 10.00, în sala de ședințe a Institutului Patrimoniului Cultural (biroul 538, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1) va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil 651 Arte vizuale, la specialitatea 651.02. Teoria şi istoria arhitecturii (format prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 16 din 4 octombrie 2021), la care va fi evaluată teza de doctor în arhitectură cu tema „Arhitectura şi urbanismul din Basarabia (zona de sud în perioada interbelică 1918-1940).

 Autor: Leonid Dumitraşcu.

Conducător științific: Mariana Şlapac, doctor habilitat în studiul artelor, membru corespondent al AȘM.

Preşedinte al SȘP: Tudor STAVILĂ, doctor habilitat în studiul artelor, profesor cercetător

Secretar ştiinţific: Victoria ROCACIUC, doctor habilitat în studiul artelor, conferenţiar cercetător