REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE. Vol. II. CHIŞINĂU, 2007

Revista 2
În atenţia cititorului este propus volumul al II–lea al „Revistei de Etnologie şi Culturologie”. În prima parte a revistei sunt expuse „Materialele Conferinţei Internaţionale”, care a avut loc la 28-29 martie 2007 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în două ateliere: „ Etnologie. Istorie” şi „Culturologie”. Pe parcursul evoluării forumului ştiinţific au fost expuse mai multe comunicări din diferite domenii: etnologie, arheologie, filologie, culturologie, precum şi din alte ramuri ale ştiinţei. În virtutea intereselor ştiinţifice diversificate ale colaboratorilor Centrului şi oaspeţilor conferinţei, sfera dezbaterilor prezentate a fost stratificată în următoarele rubrici: “Probleme actuale”, „Etnologie, Istorie”, „Cul-turologie”, „Istorie şi contacte interetnice”, „Comunicări”. Colegiul de redacţie consideră de bun augur încercarea de a susţine cercetătorii ce fac primii paşi în ştiinţă. Pentru a facilita afirmarea lor în acest domeniu, a fost lansată rubrica „Pagina tânărului cercetător”. Totodată, în cadrul revistei au fost incluse rubrici noi: „Discuţii”, „Cronica vieţii ştiinţifice” ş. a. În viziunea colegiului de redacţie, această nouă structură va facilita informarea mult mai largă a societăţii despre întrunirile ştiinţifice care au loc în republică, precum şi peste hotare; despre polemica generată în cadrul sferei ştiinţifice. În cadrul revistei este propusă şi rubrica „Recenzii”. Această rubrică include comentariile şi recenziile asupra cercetărilor prezentate de către colaboratorii Centrului de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. Totodată, colegiul de redacţie al revistei solicită şi recenziile apărute în afara Centrului de Etnologie.

REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE.  Vol. II. CHIŞINĂU, 2007 pdf

Colectivul de autori
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1
Tel.: (373 22) 27-10-07, 27-13-53
E-mail: [email protected]