Concurs prin cererea ofertelor de prețuri

Concurs prin cererea ofertelor de prețuri

Autoritatea contractantă Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Adresa mun. Chișinău, Ștefan Cel Mare 1
Telefon/ fax 0 22 260957
Responsabil de procedura de concurs Iurie Cojucari
Locul eliberării invitației de participare sau caietului de sarcini mun. Chișinău, Ștefan Cel Mare 1, bir. 424
Obiectul achiziției Servicii tipografice

Cod CPV 79810000-5

Locul desfășurării procedurii mun. Chișinău, Ștefan Cel Mare 1, bir. 538
Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs Limba de Stat
Termenul limită de depunere a ofertelor 3 octombrie 2016
Data deschiderii ofertelor 4 octombrie 2016, ora 10.00, bir. 538