PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE Ediția a XII-a. PROGRAMUL ȘI REZUMATELE COMUNICĂRILOR

Stimați participanți la Conferința Științifică Internațională

PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE 

(ediția a XII-a), 28-29 mai 2020

În condițiile pandemiei COVID-19 și a măsurilor antiepidemice întreprinse la nivel național și internațional, constatăm imposibilitatea organizării manifestării științifice în mod obișnuit, cu participare directă, cum ne-am dori.

Ținând cont de aceste circumstanțe și de necesitatea respectării stricte a regulilor și restricțiilor antiepidemice, Comitetul de organizare a conferinței a luat decizia de a desfășura evenimentul indirect, cu publicarea și difuzarea publică a programului și a rezumatelor comunicărilor.

De asemenea, ținând cont de faptul, că participanții nu vor putea să-și prezinte și argumenta comunicările în mod direct, am luat decizia de a publica integral comunicările propuse. Astfel, sperăm noi, vom atinge obiectivele propuse de diseminare a rezultatelor cercetărilor în ariile științifice ce vizează manifestarea. Comitetul științific își asumă responsabilitatea să examineze și să selecteze comunicările recepționate.

Termenul de prezentare a textelor comunicărilor este 30 iunie 2020.

Vă urăm multă sănătate și succese.

Cu respect,

Comitetul de organizare

Dear participants in the International Scientific Conference

CULTURAL HERITAGE: RESEARCH, VALORIZATION, PROMOTION

(XII edition), 28-29 May 2020

In the conditions of the COVID-19 pandemic and of the anti-epidemic measures undertaken at national and international level, we find it impossible to organize the scientific event on a regular basis, with direct participation, as we would like.

In view of these circumstances and the need for strict compliance with anti-epidemic rules and restrictions, the Conference Organizing Committee decided to conduct the event indirectly, with the publication and public dissemination of the program and of the summaries of presentations.

Also, taking into account the fact that the participants will not be able to present and argue their proposed presentations directly, we decided to publish them in full. Thus, we hope, we will achieve the proposed objectives of disseminating the research results in the scientific areas aimed at the event. The Scientific Committee shall be responsible for examining and selecting the communications received.

The deadline for submitting the texts of the communications is 30 June 2020.

We wish you good health and success.

Respectfully,

The Organizing Committee