AVIZ PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT A CANDIDATULUI AURELIA TRIFAN

AVIZ

Institutul Patrimoniului Cultural anunță

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ARHITECTURĂ

a candidatului Aurelia TRIFAN

Tema tezei: ARHITECTURA COMPLEXURILOR VITIVINICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Specialitatea 651.02. Teoria și istoria arhitecturii

Conducător ştiinţific:

NESTEROV Tamara, dr. în studiul artelor, conferențiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat D 651.02-25:

  1. STAVILĂ Tudor, dr. hab. în studiul artelor, profesor cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural – președinte
  2. MALCOCI Vitalie, dr. în studiul artelor, conferențiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural – secretar științific
  3. DRIȘCU Mihai Corneliu, dr. în arhitectură, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, abilitat Școala Doctorală UAUIM, București, România
  4. CIOLACU Emil Dragoș, dr. în arhitectură, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, abilitat Școala Doctorală UAUIM, București, România
  5. KUZI Anatoli, dr. în arhitectură, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
  6. CIOCANU Sergius, dr. în arhitectură, cercetător științific superior, Institutul Patrimoniului Cultural
  7. BRIGALDA Eleonora, dr. în studiul artelor, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Referenţi oficiali:

IOAN Augustin, dr. în arhitectură și filosofie, profesor universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, România

CARPOV Aurelia, dr. în arhitectură, conferențiar  universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Susţinerea va avea loc la 01 iulie 2020, ora 10.00, în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 651.02-25 din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural (MD–2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Sala Mică) și va fi transmisă online de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) – cu link activ spre pagina www.idsi.md/tv

Autoreferatul tezei de doctor în arhitectură

Teza de doctor în arhitectură